Veracomp oblasti

Naši výrobcovia

Naše portfólio je postavené na nasledujúcich oblastiach:

I. Bezpečnosť IT

IT sekuritu sme schopní navrhnúť pre všetky typy firiem alebo inštitúcií, a to bez ohľadu na veľkosť či štruktúru. Čo primárne v bezpečnosti IT riešime sme zahrnuli do týchto kategórií:

Fortinet logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Infoblox logo

Observe IT logo

LOGmanager logo

Appguard logo

Crowdstrike logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

LOGmanager logo

Gigamon logo

Appguard logo

Crowdstrike logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Gigamon logo

Nozomi networks

Novicom logo

Infoblox logo

Appguard logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Infoblox logo

Tenable

LOGmanager logo

Observe IT logo

Appguard logo

Crowdstrike logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Red Hat logo

Cyberark logo

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

Crowdstrike logo

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

Proofpoint logo

II. VoIP A KOMUNIKÁCIA

Distribuujeme videokonferenčné zariadenia nielen pre spoločnosti či domácnosti. Poskytujeme tiež riešenia pre bezpečný prístup k dôležitým obchodným aplikáciám a obsahu na ľubovoľných mobilných zariadeniach. Samozrejme so zachovaním súkromia, bezpečnosti či prenesením hlasu i obraz s HD pripojením a s cloudom.

Fortinet logo

Lifesize logo

ClearOne logo

Aver logo

Mobilicom logo

Fortinet logo

III. IT infraštruktúra

Efektivita, výkon, rýchlosť, aplikačná viditeľnosť, logovanie, správa, spoľahlivosť, drôtové aj bezdrôtové a tiež bezpečnosť. Menujeme najdôležitejšie faktory, ktoré je potrebné ctiť pri návrhu siete a s tým spojenou infraštruktúrou. Je toho pomerne veľa a to sme ešte nevymenovali všetko. Našťastie vieme ako jednotlivé časti kombinovať a poskladať tak stabilnú sieť, v ktorej je radosť pracovať.

Fortinet logo

Red Hat logo

Extreme networks logo

Verativ logo

Ekahau logo

Pure Storage logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Verativ logo

Ekahau logo

Pure Storage logo

Fortinet logo

Extreme networks logo

Ekahau logo

IV. Open Source

Aby boli šance na úpravy a modifikácie softvéra vyrovnané, je tu open source softvér. Princíp open source je práve v otvorenosti, vďaka ktorej je ľahšie takýto softvér prispôsobiť. Nemá zmysel hádzať pri úpravách ostatným polená pod kolená ako tomu môže byť pri uzavretých kódoch.

Red Hat logo

Red Hat logo

Red Hat logo

Red Hat logo

Elastic logo

Elastic logo

Elastic logo

Storware logo

V. SMB sektor

Podľa investigatívneho reportu spoločnosti Verizon až 43 % obetí kybernetických útokov boli práve malé spoločnosti. Malé a stredné podniky s menším počtom zamestnancov sa mylne domnievajú, že pre kybernetických útočníkov nie sú dostatočne zaujímavé.

Veracomp budova SMB
X