Veracomp oblasti

Naši výrobcovia

Naše portfólio je postavené na nasledujúcich oblastiach:

I. Bezpečnosť IT

IT sekuritu sme schopní navrhnúť pre všetky typy firiem alebo inštitúcií, a to bez ohľadu na veľkosť či štruktúru. Čo primárne v bezpečnosti IT riešime sme zahrnuli do týchto kategórií:

Mobile and Endpoint Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Infoblox logo

Observe IT logo

LOGmanager logo

Application Visibility

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

LOGmanager logo

Gigamon logo

Network Security

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Gigamon logo

Nozomi networks

Novicom logo

Infoblox logo

Vulnerability Assessment

Fortinet logo

Extreme networks logo

Trend Micro logo

Fidelis logo

Infoblox logo

Tenable

LOGmanager logo

Observe IT logo

Access Management Control

Fortinet logo

Extreme networks logo

Red Hat logo

Cyberark logo

Cloud App Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

Email Security

Fortinet logo

Trend Micro logo

Proofpoint logo

Security Awareness Training

Proofpoint logo

II. VoIP A KOMUNIKÁCIA

Distribuujeme videokonferenčné zariadenia nielen pre spoločnosti či domácnosti. Poskytujeme tiež riešenia pre bezpečný prístup k dôležitým obchodným aplikáciám a obsahu na ľubovoľných mobilných zariadeniach. Samozrejme so zachovaním súkromia, bezpečnosti či prenesením hlasu i obraz s HD pripojením a s cloudom.

Video collaboration and meeting solutions

Fortinet logo

Lifesize logo

ClearOne logo

Aver logo

Mobile wireless communications solutions

Mobilicom logo

Phone systems

Fortinet logo

III. IT infraštruktúra

Efektivita, výkon, rýchlosť, aplikačná viditeľnosť, logovanie, správa, spoľahlivosť, drôtové aj bezdrôtové a tiež bezpečnosť. Menujeme najdôležitejšie faktory, ktoré je potrebné ctiť pri návrhu siete a s tým spojenou infraštruktúrou. Je toho pomerne veľa a to sme ešte nevymenovali všetko. Našťastie vieme ako jednotlivé časti kombinovať a poskladať tak stabilnú sieť, v ktorej je radosť pracovať.

Infrastructure management

Fortinet logo

Red Hat logo
Extreme networks logo

Verativ logo

IT Infrastructure

Fortinet logo

Extreme networks logo

Verativ logo

Purestorage logo

Wired and Wireless Access Infrastructure

Fortinet logo

Extreme networks logo

IV. Open Source

Aby boli šance na úpravy a modifikácie softvéra vyrovnané, je tu open source softvér. Princíp open source je práve v otvorenosti, vďaka ktorej je ľahšie takýto softvér prispôsobiť. Nemá zmysel hádzať pri úpravách ostatným polená pod kolená ako tomu môže byť pri uzavretých kódoch.

Automation and management

Red Hat logo

Application development

Red Hat logo

Cloud computing

Red Hat logo

Integrate data and processes

Red Hat logo

Data management

Elastic logo

Security management

Elastic logo

Bigdata

Elastic logo

Hybrid cloud backup

Storware logo

X