Appguard logo

AppGuard

AppGuard je riešením, ktoré poskytuje najmodernejšie zabezpečenie počítačov a serverov pred škodlivými nástrahami nielen z internetu. Túto aplikáciu nie je potrebné aktualizovať, pretože sa sama prispôsobuje okolitému prostrediu. Vďaka tomu sú náklady na prevádzku tejto aplikácie minimálne.

AppGuard je novodobou reakciou na tradičné bezpečnostné technológie, ktoré majú svoje limity v rozpoznávaní a včasnom zablokovaní nových a neznámych zero-day útokov. Je vhodný aj ako riešenie pre malé a stredné podniky.

Riešite nasledovné problémy?

red hat

Chcete blokovať spúšťanie škodlivých procesov, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými zásadami

Potrebujete kontrolovať tisícky procesov prebiehajúcich v operačnom systéme v reálnom čase?

Máte záujem operovať na úrovni jadra operačného systému

red hat

Hľadáte nástroj na ochranu pamäte a zábrany všetkým škodlivým procesom čokoľvek v nej čítať alebo do nej zapisovať

Pomôže vám riešenie

AppGuard Enterprise

AppGuard Enterprise je centrálne spravované hostiteľské riešenie na ochranu koncových bodov, ktoré zabraňuje škodlivému softvéru a všetkým pokročilým útokom. Využívaním adaptívneho presadzovania pravidiel (APE) blokuje útoky bez toho, aby bol útok rozpoznaný. Alternatívne riešenia uspejú iba vtedy, keď rozpoznajú útok, vyžadujú neustálu aktualizáciu podpisu a sú zraniteľné voči útokom v nultý deň.

AppGuard Server

AppGuard Server je agent ochrany koncových bodov založený na serveri Windows a Linux s nulovou dôverou. Je riadený centrálne z rovnakého systému ako agenti pre notebooky a stolné počítače. Na rozdiel od alternatív, ktoré musia pri akejkoľvek karanténe obnoviť server, AppGuard Server umožňuje bezpečne bežať aplikácie kritické pre úlohy až do naplánovaného okna údržby, a to aj v prípade, že podozrivé procesy majú zvýšené oprávnenia. Plocha aplikácie AppGuard je 10 až 200 krát ľahšia ako alternatíva, pokiaľ ide o procesor, pamäť, veľkosť inštalácie a šírku pásma siete.

Trustica

TRUSTICA je kompletné technologické riešenie, ktoré funguje ako bezpečnostný rámec a infraštruktúra pre siete a zariadenia IT, navrhnuté tak, aby podporovalo otvorené pripojenie a zároveň zachovalo anonymitu a súkromie v bezpečnom prostredí. Funguje s filozofiou nulovej dôveryhodnosti a je navrhnutý tak, aby fungoval so štandardnými protokolmi IoT, aby sa dal prispôsobiť práci s akýmkoľvek typom siete alebo zariadenia IoT.

AppGuard Solo

AppGuard Solo je samoobslužný agent na ochranu koncových zariadení založený na počítačoch s nulovou dôverou pre laptopy a stolové počítače. Vďaka svojej vysoko účinnej ochrane a zabudnutiu je ideálny pre malé podniky a netechnických používateľov.

AppGuard Management System

Centrálne riadi agentov AppGuard pre laptopy, desktopy a servery pre všetky podporované koncové body. Jeho webové rozhranie a zálohovacia databáza môžu byť hostené v cloude alebo na mieste. Môže s ním pracovať akýkoľvek analytický nástroj, ktorý plynule pracuje v SQL. Oprávnenia založené na rolách obmedzujú rôznych administrátorov na rôzne schopnosti pre rôzne skupiny koncových bodov.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Zablokuje malware na úrovni jadra operačnéhoo systému, ešte než sa ďalej rozšíri a spôsobí škody.

Je extrémne nenáročný, zaberá totiž menej ako 1 MB na pevnom disku a 10 MB v pamäti. Zároveň neznižuje výkon procesora náročnými operáciami.

Zabráni v deň 0 spustenie úplne nových, neznámych škodlivých kódov (malwarov).

Jednoduché a rýchle nastavenie a nasadenie.

Automaticky sa prispôsobí aktualizáciám a úpravám softvéru, a to aj tým neočakávaným, čím eliminuje potrebu vlastnej aktualizácie z jednotiek mesiacov na celé roky a znižuje týmto náklady na svoju prevádzku.

Čo má AppGuard nové?

    Feed has no items.

Komu sa môžete ozvať?

Tomáš Baksa Veracomp

Tomáš Baksa

Business Development Manager
Tomáš Barta, Veracomp

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
X