BackBox logo

BackBox

BackBox je softvérový nástroj, ktorého úlohou je automatizovať rôzne rutinné, ale aj sofistikované úlohy všetkých vašich zariadení v sieti. Podporuje viac ako 140 popredných dodávateľov, vrátane spoločností ako Check Point, Palo Alto, Fortinet, Cisco, VMware, Symantec a ďalší. BackBox dokáže jednoducho komunikovať so všetkými vašimi zariadeniami v sieti.  Jeho schopnosť inteligentnej automatizácie  uľahčuje správu a monitorovanie bezpečnostných a sieťových zariadení, čím organizáciám znižuje celkové riziko a šetrí čas, peniaze a dnes tak vzácne ľudské zdroje.

Ďalej pomáha eliminovať ľudskú chybu, a tým znižuje počet sieťových incidentov.

BackBox je nasadený vo viac ako 500 spoločnostiach na celom svete a pokrýva viac ako 17 vertikálnych trhov.

Riešite nasledovné problémy

red hat

Hľadáte jednotný nástroj, ktorý uľahčí monitorovanie a správu všetkých vašich zariadení v sieti a komunikáciu medzi nimi?

Chcete jednoducho a spoľahlivo automatizovať každodenné rutinné činnosti medzi všetkými vašimi typmi zariadení?

Zaujímate sa o riešenie, ktoré by zabezpečilo optimálny výkon vašich sieťových zariadení efektívne a bez námahy?

red hat

Hľadáte nástroj, ktorý vie spätne pre potreby auditu poskytnúť informáciu, kto, kedy a kde urobil konfiguračnú zmenu, a to prostredníctvom videa?

Pomôže vám riešenie

BackBox Network Device Backup

Každá spoločnosť dnes hľadá efektívny spôsob, ako zaistiť zálohy konfiguračných súborov pre aktívne sieťové prvky. BackBox umožňuje tvorbu automatizovaných záloh naprieč celou IT infraštruktúrou, či už ide o switche, routre alebo security zariadenia. Zákazníci, ktorí majú vystavanú heterogénnu infraštruktúru, ocenia, že BackBox je schopný obsluhovať viac ako 170 výrobcov.

V  prípade poruchy/havárie/výmeny je záloha pohodlne dostupná a to skracuje RPO (Recovery Point Objective), ktorý vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta a RTO (Recovery Time Objective), ktorý vyjadruje množstvo času potrebného pre obnovenie dát a celej prevádzky nedostupného systému.

Network Task Automation

Ďalšia z  kľúčových vlastností BackBoxu je tvorba automatizovaných úloh. BackBox dokáže, či už dávkovo, alebo jednotlivo, automatizovať rutinné úlohy 24/7/365, a tým zefektívniť ľudskú prácu, vyhnúť sa ľudskej chybe a poskytnúť IT operačným tímom viac času na rozvoj.

Okrem automatizácie dokáže BackBox pomôcť s  grafickým znázornením logickej a fyzickej sieťovej topológie. Dokáže porozumieť routovacím tabuľkám a na základe týchto informácií zostaviť dynamickú mapu sieťovej topológie, ktorá vášmu IT Operational oddeleniu prinesie okamžitý prehľad o reálnom stave kritickej infraštruktúry.

Identity and Access Management Software

Jump server alebo auditný nastroj? Oboje! Či už vaša spoločnosť používa textové terminály, alebo grafické GUI, Microsoft RDP alebo nástroje tretích strán, ako je CyberArk, BackBox, toto riešenie zastane dôstojnú prácu vo  všetkých prípadoch. Každé spojenie je navyše možné nahrať a vyexportovať do videa a použiť na účely auditu. Multiterminálové riešenie umožňuje odoslať jeden príkaz na ľubovoľný počet zariadení, a tým znovu zefektívniť rutinné úlohy.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Automatizácia rutinných činností všetkých zariadení v sieti

Schopnosť monitoringu a komunikácie medzi všetkými typmi zariadení v sieti

Vytvorenie funkcie automatizácie medzi rôznymi typmi zariadení priamo na mieru zákazníka

Možnosť jump servera – nahrávanie videí práce administrátorov v sieti

Celkové zvýšenie prevádzkovej efektívnosti

Predvídateľná návratnosť investícií

Čo má BackBox nové?

    Feed has no items.

Komu sa môžete ozvať?

Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
Peter Majerčák

Peter Majerčák

Senior Presales Consultant and Architect

ECS – CAMPUS FABRIC SWITCHING & ROUTING
ECS – EXTREME CONTROL RE-CERTIFICATION V2
EDS – WIRELESS WING CERTIFICATION
ECS – ACCESS WIRELESS CERTIFICATION
ECS – MANAGEMENT CENTER RE-CERTIFICATION V2
EDS – CAMPUS FABRIC CERTIFICATION
EDS – EXTREME MANAGEMENT CENTER – RE-CERTIFICATION V2
EDS – EXTREMEWIRELESS CLOUD
ECS – EXTREMEWIRELESS CLOUD
ECS – EXTREMEWIRELESS CORE
ECS – SLX CERTIFICATION
EXTREMEDOJO BLACK BELT #80

X