Flowmon logo

Flowmon

„Spoľahlivá a dobre zabezpečená sieť je kľúčom k fungovaniu každej spoločnosti.“

Flowmon sa špecializuje na moderné technológie monitorovania sieťovej prevádzky na báze analýzy dátových tokov (NetFlow), na správanie siete (Network Behavior Analysis – NBA) a hardvérovú akceleráciu sieťových komponentov (FPGA). Flowmon tak umožňuje plnú viditeľnosť a bezpečnostnú analýzu sieťovej prevádzky, čo následne uľahčuje detegovať problémy a bezpečnostné incidenty vznikajúce v sieti. Vďaka behaviorálnej analýze dátovej prevádzky tak dokáže detegovať aj úplne nové a zatiaľ nepopísané hrozby, ktoré nie sú detegované štandardnými prostriedkami (AV, IPS), a umožňuje tak lepšiu ochranu podnikov pred modernými typmi kybernetických hrozieb.

Riešite nasledovné problémy

red hat

Potrebujete kompletnú vizibilitu do svojej siete bez nutnosti čokoľvek inštalovať na koncové zariadenia?

Chcete nástroj, ktorý vám umožní pomocou grafického rozhrania behom chvíľky nájsť a analyzovať problém vo vašej sieti?

red hat

Potrebujete riešenie, ktoré dokáže zistiť zmeny v správaní vašej siete a vyhodnotiť ich?

Hľadáte nástroj, ktorý dokáže priebežne analyzovať dátové toky a odhaľovať bezpečnostné incidenty v nich?

red hat

Máte dôležité webové a databázové aplikácie, pri ktorých potrebujete kontrolovať výkon, funkčnosť a spoľahlivosť?

Zaujíma vás výkon a bezpečnosť vašej siete?

Pomôže vám riešenie

Flowmon for DDoS Protection

Objavte funkcie a výhody Flowmon DDoS Defender, riešenia na detekciu a zmiernenie volumetrických útokov – DoS (Denial of Service) alebo DDoS (Distributed Denial of Service).

Flowmon for Performance Monitoring

Čo keby ste vedeli jednoducho rozlíšiť medzi oneskorením na úrovni aplikácie a na úrovni siete? Preskúmajte funkcie Flowmon na monitorovanie výkonu siete a sledovanie výkonu aplikácií.

Flowmon for Security of Your Network

Flowmon Anomaly Detection System (ADS) – moderný prístup na zabezpečenie siete založený na analýze sieťového správania (NBA).

Flowmon Packet Investigator

Evolučný nástupca Flowmon Traffic Recorder je tu a rozširuje pôvodnú funkčnosť o automatickú analýzu paketov. Investigátor je jedinečný v tom, že nielen zachytáva všetky pakety súvisiace s udalosťami v sieti, ale taktiež ich analyzuje a poskytuje vysvetlenie s návrhmi na nápravu. A to všetko automaticky.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Pomáha chrániť pred modernými sofistikovanými útokmi na vašu sieť

Dohliada na výkon, funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť databázových aplikácií

Nepotrebuje inštaláciu na koncové zariadenia

Správu siete vykonávate pomocou prehľadných grafických rozhraní

Poskytuje vizibilitu a analýzu aplikácií a procesov v sieti v reálnom čase

Čo má Flowmon nové?

    Zatiaľ nemáme žiadne novinky

Komu sa môžete ozvať?

Alois Andrýsek

Alois Andrýsek

Security Systems Engineer
MicrosoftTeams-image-70-683x1024

Tomáš Baksa

Business Development Manager
silueta tváre

Radoslav Kič

Business Development Manager SMB
X