Fortinet logo

Fortinet

Základom je analýza hrozieb v reálnom čase. Preto má Fortinet tím viac než 200 Security Engineers, ktorí 24x7 každú minútu analyzujú aktuálne hrozby a aktualizujú signatúrovú databázu v rámci služby FortiGuard, ktorú využívajú všetky produkty Fortinetu. Znamená to, že odkiaľkoľvek na svete nejaké Fortinet zariadenie deteguje novú hrozbu, je tento malvér odoslaný na podrobnú analýzu do FortiGuard, ale ešte predtým na ňu dokáže automaticky vytvoriť dočasnú signatúru (vďaka službe Fortinet Cloud Sandbox), ktorú automaticky rozdistribuuje medzi všetky Fortinet zariadenia na svete.

Riešite nasledovné problémy

red hat

Potrebujete mať celú svoju korporátnu sieť pod kontrolou

Nemáte čas zaoberať sa každý deň sledovaním, či vznikol nejaký bezpečnostný problém v rámci segmentu vašej centrálnej siete alebo v jednotlivých pobočkách

red hat

Neviete, kto daný problém spôsobil, ako, odkiaľ bol (z centrály alebo z pobočky) alebo sa len pripojil v rámci mobilnej VPN

Pátrate, kto sa pripája do vašej siete, ako a v akom bezpečnostnom stave sa nachádza jeho zariadenie

Chcete poznať bezpečnostný audit vašich koncových zariadení až po zmeny v konfigurácii všetkých vašich firemných firewallov

Veracomp bezpečnosť IT

Hľadáte riešenie pre bezpečnosť od IOL cez SCADA systémy až po OTP (tokeny) a autorizáciu v rámci vašej siete prostredníctvom Microsoft AD alebo RADIUS

Potrebujete vedieť, ako sa vám pod rukami topologicky mení celá vaša korporátna sieť a spĺňate ešte GDPR smernicu

Pomôže vám riešenie

Network Security

FortiGate: Next Generation Firewall (NGFW)

Vysoký výkon ochrany pred hrozbami s automatickou viditeľnosťou na zastavenie útokov. Je k dispozícii v mnohých rôznych hardvérových aj virtuálnych modeloch. 10x ocenený v Magic Quadrant pre Network Firewalls. 

Network Security

Secure SD-WAN

Riešenie Fortinet Secure SD-WAN je odlišné, pretože samotné SD-WAN je implementované ako integrovaná funkcia v zariadení ďalšej generácie firewallov FortiGate (NGFW). Každé pripojenie automaticky zahŕňa možnosti dynamickej siete VPN na zabezpečenie dát v tranzite v kombinácii s hĺbkovou kontrolou tohto prenosu a s pomocou širokej škály bezpečnostných nástrojov vrátane IPS, firewall, WAF, web filtering, antivírus, antimalvér a rôzne typy balansovania prevádzky.

Network Security

Intrusion Prevention Systems (IPS) a Management & Analytics

Výkonné a inovatívne systémy prevencie prieniku.

Management & Analytics

Automatizované riadenie siete pomocou FortiManager.

Secure Access

Identity and Access Management

Zabezpečenie siete pomocou dvojfaktorovej autorizácie:

FortiAuthenticator poskytuje centralizované autentifikačné služby pre Fortinet Security Fabric vrátane služieb jednotného prihlásenia, správy certifikátov a správy hostí.

FortiToken ďalej potvrdzuje identitu používateľov pridaním druhého faktora do procesu autentifikácie prostredníctvom tokenov založených na fyzických a mobilných aplikáciách.

FortiToken Cloud ponúka bezpečnú správu cloudu dvojfaktorovej autentifikácie pre prostredia FortiGate od zabezpečenia až po zrušenie.

FortiAuthenticator ponúka možnosť verejného cloudu BYOL (prineste si vlastnú licenciu) prostredníctvom AWS Marketplace a Azure Marketplace. Pre viac informácií kliknite na odkazy nižšie:

FortiAuthenticator on AWS

FortiAuthenticator on Azure

Secure Access

Dedikovaný WLAN Controller Wireless Access a Switching

FortiAP sú dostupné pre interiér aj exteriér v rôznych modeloch na riešenie rôznych prípadov.

Konfigurácia a riadenie bezdrôtovej siete sa vykonáva pomocou bezdrôtového kontroléra FortiWLC alebo integrovaného kontroléra vo FortiGate. Konzola FortiWLM Wireless Management má ďalej k dispozícii ďalšie nástroje na správu bezdrôtových sietí a RF.

Switching

FortiSwitch sú dostupné v rôznych modeloch na riešenie potrieb od prístupovej vrstvy k dátovému centru. Všetky modely je možné spravovať a konfigurovať priamo v ňom či vo FortiGate. Pomoc s výberom switchu nájdete v nástroji na porovnávanie produktov.

Secure Access

Secure SD-Branch

Fortinet Secure SD-Branch umožňuje zákazníkom rozširovať výhody Fortinet Security Fabric do distribuovaných pobočiek. Secure SD-Branch sa skladá z FortiGate NGFW, kontroly prístupu do siete FortiNAC, FortiSwitch a FortiAP.

Multi-Cloud Security

Public Cloud

Zabezpečte svoju verejnú cloudovú infraštruktúru. Dynamické cloudové bezpečnostné riešenia a produkty Fortinet dopĺňajú silu a škálovateľnosť poskytovateľov cloudu odstraňovaním bariér, ktoré komplikujú viditeľnosť a správu zabezpečenia v celej infraštruktúre organizácie. Fortinet zároveň zefektívňuje operácie, správu politiky a viditeľnosť pre vylepšenú správu životného cyklu zabezpečenia s plnými funkciami automatizácie.

Multi-Cloud Security

Private Cloud

Pokročilá bezpečnosť pre platformy privátneho cloudu, SDN a virtualizáciu.

Multi-Cloud Security

FortiCASB

FortiCASB je predplatená služba Cloud Access Security Broker (CASB), ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala viditeľnosť, súlad s legislatívou, bezpečnosť údajov a ochranu pred hrozbami pre cloudové služby.

Application Security

Email Security

FortiMail môže byť nasadený on premises ako fyzické alebo virtuálne zariadenie, ako aj v cloude; buď verejná cloudová infraštruktúra, ako napríklad Microsoft Azure, alebo Amazon Web Services, alebo hostovaná spoločnosťou Fortinet v dátových centrách ako ponuka SaaS.

Application Security

Web Application Firewall

FortiWeb je k dispozícii v mnohých rôznych formách, aby vyhovoval vašim potrebám od hardvérových zariadení základnej úrovne po sofistikované možnosti VM, ktoré sú začlenené do najnovších cloudových prostredí.

Application Security

DDoS

FortiDDoS: Pokročilá ochrana DDoS.

Business Communications

Voice & Phones

FortiVoice podporuje mnoho rôznych typov liniek a počet rozšírení. FortiFone ponúka celý rad možností VoIP riešení.

Security Operations

Sandbox, SIEM, UEBA

Sandbox

FortiSandbox ponúka širokú škálu nasadenia vrátane fyzického, virtuálneho zariadenia alebo hosťovanú službu, ktorá podporuje rôzne možnosti implementácie.

SIEM

FortiSIEM – riešenie Multivendor Security Incident and Events Management od Fortinet spája viditeľnosť, koreláciu, automatickú reakciu a nápravu v jednom škálovateľnom riešení.

UEBA

Technológia UEBA (User and Entity Behavior Analytics) chráni organizácie pred hrozbami nepretržitým monitorovaním užívateľov a koncových bodov pomocou automatických detekčných a reakčných schopností.

Application Security

Endpoint Protection a NAC and IoT Security

FortiClient chráni bezpečnosť koncových bodov prostredníctvom viditeľnosti, kontroly a aktívnej ochrany.

NAC and IoT Security

FortiNAC obsahuje hardvérové zariadenia, virtuálne stroje a licencie. Licencie sa môžu spúšťať na hardvérovom zariadení alebo na virtuálnom počítači. Každé nasadenie FortiNAC vyžaduje riadiaci aj aplikačný server.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Nerieši bezpečnosť iba na úrovni perimetra, tzn. firewallu, ale pristupuje k nej komplexne.

Vyvíja množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré sa nielen v rámci bezpečnosti dopĺňajú, ale navzájom spolu komunikujú a hlavne plne spolupracujú – a to vďaka unikátnej technológii Fortinet Security Fabric.

Dlhodobý líder v rôznych kategóriach IT bezpečnosti.

Presvedčte sa ako Fortinet pomáha zákazníkom

red hat

CASE STUDY

Bezpečné WiFi pripojenie pre personál i návštevníkov nemocnice vďaka riešeniu Fortinet

Zistiť viac

CASE STUDY

Skupina Motor-Car optimalizovala svoju bezpečnostnú infraštruktúru s riešením Fortinet

Zistiť viac
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

Prečo sa Siemens a Fortinet rozhodli spolupracovať?

Zistiť viac

Čo má Fortinet nové?

Komu sa môžete ozvať?

Ondrej Kiš Veracomp

Ondrej Kis

Fortinet Business Development Manager
silueta tváre

Radoslav Kič

Business Development Manager SMB
Alois Andrýsek

Alois Andrýsek

Security Systems Engineer
X