Guardicore logo

Guardicore

Guardicore je lídrom v zabezpečení dátových centier a hybridného cloudu. Vlajkový produkt Guardicore Centra poskytuje lacnejšiu, efektívnejšiu a flexibilnejšiu ochranu než klasické hardvérové firewally. Vyznačuje sa schopnosťou poskytnúť hlbokú viditeľnosť na úrovni procesu, detekcií narušenia v reálnom čase a mikrosegmentácií pre hybridný cloud a moderné dátové centrá.

GUARDICORE VÁM POMÔŽE, AK RIEŠITE TIETO PROBLÉMY:

red hat

Nedostatočnú viditeľnosť kľúčových informácií v reálnom čase

Mikrosegmentáciu vrátane detekcie útokov

Podporu pre hybridné alebo multi-cloudové prostredie

red hat

Náklady na infraštruktúru

Pomôže vám riešenie

Guardicore Centra

Vďaka bezpečnostnej platforme Guardicore Centra sú vizualizácia a zabezpečenie lokálnych a cloudových pracovných záťaží rýchlejšie a jednoduchšie. Je to oveľa efektívnejšia alternatíva k tradičným hardvérovým firewallom, ktorá poskytuje jedinečný prístup k mikrosegmentácii pre zložité prostredie využitím umelej inteligencie. Vytvára tak väčšiu bezpečnosť a viditeľnosť v cloude, dátovom centre a koncovom bode.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Jednoduchšia mikrosegmentácia pre zložité prostredie využitím umelej inteligencie

Väčšia bezpečnosť a viditeľnosť v cloude, dátovom centre a koncovom bode

Úspora nákladov na infraštruktúru

Výnimočná integrácia do DevOps

Skrátenie času na riešenie bezpečnostných incidentov – akýkoľvek pokus o neoprávnenú komunikáciu bude blokovaný a zároveň okamžite dôjde k upozorneniu IT tímov na existenciu potenciálnej hrozby

Rýchlejšia izolácia kritických aplikácií – presné definovanie, ktorá aplikácia môže pristupovať ku ktorým dátam/databáze

Čo má Guardicore nové?

    Zatiaľ nemáme žiadne novinky

Komu sa môžete ozvať?

Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
silueta tváre

Zdeněk Tlustý

Pre-Sales
X