Guardicore logo

Guardicore

Guardicore je lídrom v zabezpečení dátových centier a hybridného cloudu. Vlajkový produkt Guardicore Centra poskytuje lacnejšiu, efektívnejšiu a flexibilnejšiu ochranu než klasické hardvérové firewally. Vyznačuje sa schopnosťou poskytnúť hlbokú viditeľnosť na úrovni procesu, detekcií narušenia v reálnom čase a mikrosegmentácií pre hybridný cloud a moderné dátové centrá.

GUARDICORE VÁM POMÔŽE, AK RIEŠITE TIETO PROBLÉMY:

red hat

Nedostatočnú viditeľnosť kľúčových informácií v reálnom čase

Mikrosegmentáciu vrátane detekcie útokov

Podporu pre hybridné alebo multi-cloudové prostredie

red hat

Náklady na infraštruktúru

Pomôže vám riešenie

Guardicore Centra

Vďaka bezpečnostnej platforme Guardicore Centra sú vizualizácia a zabezpečenie lokálnych a cloudových pracovných záťaží rýchlejšie a jednoduchšie. Je to oveľa efektívnejšia alternatíva k tradičným hardvérovým firewallom, ktorá poskytuje jedinečný prístup k mikrosegmentácii pre zložité prostredie využitím umelej inteligencie. Vytvára tak väčšiu bezpečnosť a viditeľnosť v cloude, dátovom centre a koncovom bode.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Jednoduchšia mikrosegmentácia pre zložité prostredie využitím umelej inteligencie

Väčšia bezpečnosť a viditeľnosť v cloude, dátovom centre a koncovom bode

Úspora nákladov na infraštruktúru

Výnimočná integrácia do DevOps

Skrátenie času na riešenie bezpečnostných incidentov – akýkoľvek pokus o neoprávnenú komunikáciu bude blokovaný a zároveň okamžite dôjde k upozorneniu IT tímov na existenciu potenciálnej hrozby

Rýchlejšia izolácia kritických aplikácií – presné definovanie, ktorá aplikácia môže pristupovať ku ktorým dátam/databáze

Čo má Guardicore nové?

    Zatiaľ nemáme žiadne novinky

Komu sa môžete ozvať?

Tomáš Baksa Veracomp

Tomáš Baksa

Business Development Manager
Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
silueta tváre

Zdeněk Tlustý

Pre-Sales
X