LOGmanager logo

LOGmanager

LOGmanager sa vyvíja od roku 2014 ako nosný produkt firmy Sirwisa, a.s., ktorá sídli v Prahe. Doteraz našiel LOGmanager viac ako160 spokojných zákazníkov a na stránkach www.logmanager.sk nájdete vybrané referencie.

Jednoduchý a ľahko obsluhovateľný nástroj na správu logov. Podpora širokej škály sieťových a bezpečnostných zariadení, operačných systémov a databáz. Vďaka jedinečným konektorom dokáže LOGmanager parsovať, organizovať a analyzovať rôzne formáty logov. Vďaka tomu, že systém nevyžaduje žiadne licencie, predstavuje cenovo výhodné riešenie.

Riešite nasledovné problémy

red hat

auditovanie logov je ako hľadanie ihly v kope sena

logy sú decentralizované, neusporiadané a ťažko sa s nimi pracuje

Veracomp IT infraštruktúra

strácate oproti konkurencii výhodu rýchleho nasadenia aplikácií alebo služieb

zvažujete stratégiu nasadenia časti infraštruktúry do cloudu

máte neagilný vývoj, drahé a robustné technológie

Veracomp bezpečnosť IT

chcete nevyhnutne modernizovať IT prostredia

nedosahujete jednotný manažment od aplikácií až po siete

Veracomp dátové centrá

potrebujete zefektívniť riadenie a správu operačného systému

Pomôže vám riešenie

SEM systém

LOGmanager je centralizovaný, používateľsky orientovaný SEM systém (Security Event Management), ktorý poskytuje cenný pohľad do prevádzkovej a bezpečnostnej infraštruktúry.

SEM systém

LOGmanager je centralizovaný, používateľsky orientovaný SEM systém (Security Event Management), ktorý poskytuje cenný pohľad do prevádzkovej a bezpečnostnej infraštruktúry.

LOGmanager Appliance so softvérovou verziou 3.3.0 a novšou

Je založený na výkonnej databáze s obrovskou kapacitou, rýchlym vyhľadávaním vo “veľkých dátach” a okamžitou vizualizáciou vyžiadaných dát. Jeho podstatou je zber, dlho-dobo nespochybniteľné ukladanie a analýza strojových dát organizácie. Umožňuje prehľadávať agregované veľké dáta v reálnom čase, vytvárať štatistické analýzy, reporty a upozornenia na udalosti korelované z dát viacerých zdrojov.

LOGmanager Forwarder

Riešenie na bezpečný a spoľahlivý zber logov zo vzdialených pobočiek a z internetu/DMZ.

LOGmanager-VF

Virtuálny forwarder s 8, 16 alebo 128 GB diskového priestoru vo verzii pre HyperV a VMWARE. (1 rok SW aktualizácie).

LOGmanager-HF

Fyzický forwarder vo formáte Intel NUC. (3 roky NBD RMA, 1 rok SW aktualizácie).

LOGmanager Workload Accelerator

Natívne integrovaný v LOGmanager-XL alebo ako voliteľné rozšírenie pre LOGmanager.

LOGmanager-A

Prídavný 3.2TB NVMe modul na akceleráciu spracovania near-realtime operácií LOGmanager-XL a LOGmanager-L.

LOGmanager XL

Na HPE alebo DELL serveri 2U výšky s Workload Akcelerátorom.

LOGmanager L

Na HPE alebo DELL serveri 2U výšky. (5 rokov NBD RMA, 1 alebo 5 rokov SW aktualizácie, 1x LOGmanager-VF).

LOGmanager M

Na HPE alebo DELL server 1U výšky. (3 roky NBD RMA, 1 alebo 3 roky SW aktualizácie, 1x LOGmanager-VF).

LOGmanager S

Na DELL Tower server. (3 roky NBD RMA, 1 alebo 3 roky SW aktualizácie, 1x LOGmanager-VF).

LOGmanager demo

Vo formáte Intel NUC ako neprodukčný box pre lab alebo na PoC. (3 roky NBD RMA, 1 alebo 3 roky SW aktualizácie, 1x LOGmanager-VF).

Zamerajte sa na jedinečnosť

Je v súlade s úsekom Nariadenia GDPR týkajúceho sa auditovania logov, zákonom o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúce vyhlášky - STN/ISO 27001:2013 pre obstarávanie auditných záznamov, PCI DSS 3.2.

Používateľsky orientovaný, jednoduchý, certifikovaný systém bez akýchkoľvek licencií. LOGmanager je nástroj pre podniky zaujímajúce sa o riešenie, ktoré nevyžaduje veľké špecializované bezpečnostné oddelenie.

Trvalý príjem až 10 000 udalostí za sekundu.

Riešenie "všetko v jednom" - HW+SW na jednoduché nasadenie.

Rozhranie a kompletná dokumentácia v českom aj anglickom jazyku.

Jednoduchá integrácia so SIEM/UBA systémami tretích strán.

Podpora veľkého množstva zdrojových zariadení, OS a aplikácií.

Centrálne riadený klient na zber logov z Windows OS.

Presvedčte sa, ako LOGmanager pomáha zákazníkom

red hat

CASE STUDY

O2 slovenský mobilný operátor získalo plnohodnotný SIEM

Zistiť viac

CASE STUDY

Čo všetko požadovala krajská Nemocnice Jihlava pre zabezpečenie zberu informácií o funkciách a stave spravovaných zariadení?

Zistiť viac
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

Čo český železničný dopravca ČD Cargo, a.s. získal s LOGmanagerom?

Zistiť viac

Čo má LOGmanager nové?

Komu sa môžete ozvať?

Veronika Závodná

Veronika Závodná

Business Development Manager SMB
Ladislav Gregor

Ladislav Gregor

Business Development Manager
X