Novicom

Novicom logo

Novicom

Popredný dodávateľ riešení pre infraštruktúru, monitoring a vysoko efektívnu správu IP adresného priestoru.

Riešite nasledovné problémy

red hat

Chceli by ste mať prehľad o výskyte zariadení (MAC a IP adries v sieti) vrátane nadväznosti na jeho umiestnenie (port switcha/fyzická lokalita)

Radi by ste spravovali základné sieťové služby DHCP a DNS pomocou jedného nástroja
red hat

Potrebujete riešiť riadenie prístupu zariadení do siete

Potrebujete zmapovať zariadenia, ktoré sa v sieti nachádzajú, komunikačné vzťahy medzi nimi pre migráciu infraštruktúry, skrátenie doby implementácie nástrojov typu NAC, či rýchle nasadenie služieb SOC

Veracomp bezpečnosť IT

Zisťujete aká je množina dotknutých zariadení, ktoré komunikovali s danou IP adresou vo vybranom časovom okne, prípadne jeho komunikačnú históriu

Pomôže vám riešenie

AddNet

poskytuje kompletné DDI (DHCP/DNS/IPAM) riešenie a v kombinácii s L2 monitoringom umožňuje v reálnom čase riešiť rozpory medzi realitou a IP adresným plánom a mať tak plnú kontrolu nad reálnym stavom siete. Výhodou integrovaného NAC riešenia je možnosť jednoduchého nasadenia tiež v rozsiahlej distribuovanej sieti, čo je vďaka funkcionalite nástroja AddNet žiadaným doplnkom pre Security Operation Center (SOC), kde okrem monitoringu a viditeľnosti prináša operátorom taktiež informácie o základných sieťových službách.

Business Visibility Suite (BVS)

Jednoduchý a intuitívny nástroj pre rýchlu identifikáciu komunikačných vzťahov medzi zariadeniami a služieb (portov) v sieti. Umožňuje tak nielen prehľadnú a bezproblémovú migráciu infraštruktúry vďaka prehľadu komunikačných závislostí medzi systémami, ale aj efektívnejšie vyriešenie kybernetických incidentov a tiež zistenie ich potenciálneho šírenia.
 
Taktiež prináša možnosť vizualizovať závislosti medzi biznis službami, aplikáciami, IT službami a zariadeniami (tzv. Business Impact analýza). Umožní vám náhľad na komunikácie v sieti v reálnom čase – máte tak prehľad nad aktuálnym stavom infraštruktúry, čo umožňuje aktualizovať dokumentáciu.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Novicom AddNet prináša zjednodušenie a zvýšenie efektivity správy IP adresného priestoru a riadenie bezpečnosti prístupu v rozsiahlych sieťach.

Umožňuje lepšiu orientáciu a viditeľnosť v sieti a tiež jednoduchú integráciu s ďalšími bezpečnostnými nástrojmi, vhodné tiež v kombinácii so SOC, pri potrebe zaistiť rýchlu reakciu na zistené bezpečnostné hrozby.

S Novicom BVS získate rýchlu orientáciu v aktuálnom sieťovom prostredí, pri migrácii systémov, identifikáciu rozsahu kybernetického útoku, či implementácii pokročilejších nástrojov ako je NAC (vrátane Novicom AddNet).

Presvedčte sa, ako Novicom pomáha zákazníkom

red hat

CASE STUDY

Ministerstvo vnitra České republiky
Zistiť viac

CASE STUDY

Ministerstvo financí České republiky

Zistiť viac
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

Office Depot s.r.o.
Zistiť viac

Čo má Novicom nové?

    Zatiaľ nemáme žiadne novinky

Komu sa môžete ozvať?

Tomáš Baksa Veracomp

Tomáš Baksa

Business Development Manager
Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
silueta tváre

Zdeněk Tlustý

Pre-Sales
X