Nozomi networks

Nozomi Networks

Spoločnosť Nozomi Networks ponúka riešenia počítačovej bezpečnosti a prevádzkovej viditeľnosti pre priemyselné riadiace systémy alebo ICS. Kompletné pasívne riešenia zraniteľností a hrozieb v priemyselných systémoch SCADA. Je možné pripojiť ho a integrovať na aktívne prvky, akými sú firewally. SCADAguardian podporuje množstvo integrácií so systémami: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softvérom, firewallmi a NAC (Network Access Control). Riešenie je výnimočné svojou automatizáciou zisťovania nových profilov v sieti pomocou prístupu machine learning a prehľadnou vizualizáciou siete.

Riešite nasledovné problémy

red hat

neviete, ako čo najlepšie zabezpečiť sieť SCADA systémov, akými sú stroje s malým výpočtovým výkonom: Programmable Logic Controllers (PLCs) alebo Remote Terminal Units (RTUs) – ventily, čerpadlá, motory.

nemáte prehľad, aké bezpečnostné hrozby sa vyskytujú v OT sieti so SCADA systémami

red hat

neefektívne a pomalšie sa bránite proti bezpečnostným hrozbám v OT sieti systémov SCADA

Pomôže vám riešenie

Guardian

Guardian poskytuje inovatívnu technológiu na monitorovanie a hodnotenie priemyselných riadiacich systémov, a to na fyzickom zariadení (appliance)  alebo vo virtuálnom prostredí. To sa pasívne pripojí do priemyselnej siete bez narušenia prevádzky.

Sleduje celú prevádzku v rámci kontrolných a procesných sietí, analyzuje ju na všetkých úrovniach vrstiev ISO/OSI. Guardian zariadenie musí byť zapojené do SPAN/Mirror portu sieťového zariadenia. Využíva techniky umelej inteligencie a strojového učenia na vytvorenie podrobných profilov správania pre každé zariadenie podľa stavu, aby rýchlo zistili kritické hodnoty. Poskytuje najlepšiu vizualizáciu siete vo svojej triede, správu prvkov, detekciu anomálií, hodnotenie zraniteľnosti, ako aj dashboardy a reporty.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Získajte podrobný prehľad o sieti OT.

Sledujte proaktívne hrozby.

Odhaľte anomálie, hrozby či prvotnú príčinu problémov v sieti.

Zabráňte automaticky ich šíreniu prostredníctvom integrácie na partnerské riešenia.

Presvedčte sa, ako Nozomi Networks pomáha zákazníkom

red hat

CASE STUDY

Enel implementoval sieťové riešenie Nozomi na monitorovanie svojich elektrární a sietí

Zistiť viac

CASE STUDY

Spoločnosť Vermont Electric Coop (VEC) implementovala riešenie Nozomi Networks a výrazne zlepšila svoj bezpečnostný profil

Zistiť viac
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

Distribútor zemného plynu si zviditeľnil svoju infraštruktúru

Zistiť viac

Michael Dugent z Nozomi Networks uprosted októbra prezentoval prvý krát na Slovensku na našom seminári. Záujem o jeho prezentáciu bol vysoký, preto sme ju pre vás spracovali. Čo sa dozvedel z mnohých inštalácií alebo na čo treba dávať pozor, porozprával vo svojej prezentácii.

Čo má Nozomi Networks nové?

Komu sa môžete ozvať?

MicrosoftTeams-image-70-683x1024

Tomáš Baksa

Business Development Manager
X