Proofpoint logo

Proofpoint

Mnohí kybernetickí útočníci sa spoliehajú na akciu užívateľov, ktorí sú častým spúšťačom kybernetických útokov. Spoločnosti si zabezpečujú infraštruktúru overenými spôsobmi, čo je nevyhnutné. Zabúdajú pritom na nové praktiky hekerov na získavanie citlivých údajov prostredníctvom užívateľov. Proofpoint vyzdvihuje práve potrebu ochrany jednotlivca v spoločnostiach.

Riešite nasledovné problémy

red hat

vaši zamestnanci nie sú dostatočne vzdelaní v kybernetickej bezpečnosti

pracujete s nespočetným množstvom e-mailov a vaši zamestnanci nedokážu identifikovať nakazený obsah

red hat

chcete chrániť vnútornú aj vonkajšiu e-mailovú komunikáciu medzi užívateľmi

máte zabezpečenú svoju IT infraštruktúru overenými bezpečnostnými technológiami, ale nezameriavate sa na jednotlivých užívateľov

Pomôže vám riešenie

Email protection

Chráni vonkajšiu aj vnútornú e-mailovú komunikáciu od malvérov, phishingových útokov, podozrivých URL linkov, spamov, hromadných e-mailov alebo kompromitovaných útokov na e-mailovú schránku spoločnosti (BEC) či exfiltráciu citlivých dát.

ObserveIT Insider Threat Management (ITM)

Umožňuje bezpečnostným tímom odhaliť ohrozenia, zefektívniť ich vyšetrovanie a chrániť spoločnosť pred stratou údajov.

Cloud App Security Broker (CASB)

Pomáha zabezpečovať aplikácie, ako sú Microsoft Office 365, Google G Suite, Dropbox a ďalšie. Poskytuje viditeľnosť a kontrolu nad vašimi cloudovými aplikáciami a zdieľanými dátami na externých úložiskách.

Information Protection Product Suite

Ochráni dáta v e-mailoch, SaaS aplikáciách, on-premise zdieľaných súboroch a SharePoint.

Email Data Loss Prevention (DLP) riešenie

Automaticky kontroluje e-mailovú komunikáciu, či nedošlo k úniku dát,  a šifruje ju. Výrazne tak znižuje riziko odosielania citlivých dát či bezhotovostných prevodov podvodníkom.

Digital Risk Protection

Chráňte svoju spoločnosť a zákazníkov pred hrozbami na sociálnych sieťach či falošnými URL linkami.

Archiving and Compliance

Na zabezpečenie súladu s legislatívou (ako aj GDPR či zákonom o kybernetickej bezpečnosti) uchováva a dohliada na údaje vo všetkých komunikačných platformách.

 

Advanced Threat Protection

Threat Response Auto-Pull (TRAP) – umožňuje analýzu škodlivých či nevyžiadaných e-mailov a ich presun do karantény. Dodatočne overuje, či rovnaký súbor nie je v ďalších e-mailových schránkach a automaticky ich presmeruje do karantény.

Targeted Attack Protection (TAP) – ide o sandbox. Je postavený na novej generácii analýzy zabezpečenia e-mailov a cloudových platforiem (next-generation e-mail security and cloud platforms). Jednoducho získate prehľad o všetkých e-mailových komunikáciách a súboroch SaaS či ďalekosiahly prehľad o hrozbách. TAP je obzvlášť efektívny pri identifikácii ťažko odhaliteľných sieťových hrozieb. Vidíte všetko od bankových trójskych koní a ransomvéru až po útoky zamerané na vašu spoločnosť a výslednú a možnú krádež identity obete (resetovanie hesiel, zablokovanie  účtov, sťahovanie súkromných údajov, získavanie prístupu k iným počítačom v sieti alebo vymazanie údajov a záloh).

TAP dokáže:

  • Zablokovať karanténne e-maily so škodlivou prílohou alebo podvrhnuté i podozrivé URL adresy. E-maily uchováva mimo doručenej pošty, čím znemožní užívateľom otvoriť podozrivý e-mail.
  • Odošle prílohy a adresy URL do skenovacej služby postavenej na základe cloudu s cieľom odhaliť a detegovať škodlivý obsah.

  • Transparentne prepíše všetky vložené adresy URL, aby ochránil užívateľov na akomkoľvek zariadení alebo sieti. Sleduje a blokuje kliknutia na škodlivé webové stránky bez toho, aby to ovplyvnilo užívateľskú skúsenosť alebo iné technológie na filtrovanie adries URL, ktoré používate.
  • Deteguje malvér všetkých typov a škodlivé súbory v SaaS, chráni účty pred útokmi hrubou silou (brute-force attacks) či ďalšími.

Proofpoint Security Awareness Traning

Prispôsobená vzdelávacia platforma kybernetickej bezpečnosti založená na simulovaných útokoch. Toto riešenie je založené na SaaS a metodike kontinuálneho vzdelávania (pôvodne Wombat Security Technologies – akvizícia v marci 2018). Pomocou vzdelávania zákazníci znížili úspešné útoky typu phishing a nakazenia malvérom až o 90 %.

ThreatSim® Phishing Simulations

Podporuje vo viac ako 35 jazykoch vrátane slovenčiny. Škála šablón sa zameriava na tri kľúčové testovacie faktory:

  • vložené odkazy,
  • žiadosti o osobné údaje,
  • prílohy v e-mailoch ako pdf, doc, docx, xlsx a html

Vytvára simulované útoky, čím edukuje zamestnancov, ako reagovať na najčastejšie hrozby. Správcovia môžu obsah prispôsobiť v ľubovoľnej šablóne alebo si vytvoriť svoju vlastnú.

Traning CyberStrength® Knowledge Assessments

Komplexné portfólio 260+ otázok týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti vám umožňuje edukovať vašich zamestnancov o rôznych kyberútokoch.

Nájdete v nej množstvo druhov phishingu – vrátane bezpečných interakcií s e-mailovými adresami, adresami URL a webovými stránkami –  či správneho používania mobilných zariadení či aplikácií, porozumenie podvodom v oblasti sociálneho inžinierstva a ich predchádzanie.

Zamerajte sa na jedinečnosť

Zameriava sa na ochranu užívateľov.

Znižuje režijné náklady na správu pomocou prispôsobených šablón v slovenskom jazyku.

Chráni aj pred útokmi, ktoré nezahŕňajú škodlivý softvér, ako napríklad podvodný e-mail.

Kontinuálne vzdeláva zamestnancov v kybernetickej bezpečnosti pomocou simulovaných útokov v slovenskom jazyku.

PRESVEDČTE SA, AKO PROOFPOINT POMÁHA ZÁKAZNÍKOM

red hat

CASE STUDY

Kelsey-Seybold’s Patient-Centered Healthcare sa spolieha na kybernetickú bezpečnosť zameranú na užívateľov od  Proofpoint

Zistiť viac

CASE STUDY

Veľká finančná inštitúcia znižuje kybernetické hrozby, zefektívňuje reakciu na incidenty a chráni pred pokročilými hrozbami

Zistiť viac
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

Proofpoint používa prístup ku kybernetickej bezpečnosti zameraný na užívateľov na všetkých kanáloch, na ktoré sa spoliehajú - e-mail, cloud, web, sociálne médiá a ďalšie.

Zistiť viac

Zistite, prečo vzdelávať svojich zamestnancov o kybernetickej bezpečnosti. Pozrite si webinár o Proofpoint Security Awareness Training s Tomášom Bartom, Channel Sales Executive z českého Veracompu.

Čo má Proofpoint nové?

Komu sa môžete ozvať?

Alois-Andrýsek

Alois Andrýsek

Security Systems Engineer
Tomáš Barta

Tomáš Barta

Head of Sales and Business Development
X