LOGmanager webinár: Príďte nazrieť do vzdialeného dema LOGmanager a nechajte sa previesť forenznou analýzou zistených informácií

Väčšina dnešných kybernetických útokov začína na pracovnej stanici užívateľov a zneužitím ich oprávnenia. Dokážete zabezpečiť užívateľské oprávnenia a zároveň zachovať potrebnú produktivitu zamestnancov?

pridte nazriet

Zaregistrujte sa a získajte prístup k záznamu z webinára:

X