Novinky

Open source a cloudy

Cieľom ďalšej z radu spoločných akcií firiem Red Hat a Veracomp Slovakia v Bratislave bola prezentácia produktov, služieb a stratégií týkajúcich sa najhorúcejších tém IT podpory biznisu s využitím najnovších open source technológií, pomocou ktorých možno ľahko vytvoriť privátny alebo hybridný cloud. Veracomp Slovakia s.r.o. je Value Added distribútorom IT produktov v oblasti sieťovej bezpečnosti, komunikácie a mobility, infraštruktúry, dátových centier a open source softvéru. Spoločnosť má v Poľsku centrálu a pôsobí vo viac ako šestnástich krajinách v regióne strednej, východnej a južnej Európy, takže dobre pozná špecifiká tohto trhu. Okrem Red Hat má v portfóliu produkty a služby značiek Aver, Blue Coat, Fortinet, Trend Micro, LifeSize, MobileIron, Alcatel-Lucent, Huawei a mnohých ďalších. 

Viac ako Linux

Red Hat je známy predovšetkým ako dodávateľ Linuxu (predovšetkým v rámci OpenStacku), v posledných rokoch rozširuje svoje portfólio o cloudové služby a aplikačnú vrstvu. V súčasnosti je najväčším prispievateľom Open Stacku. Ešte v nedávnej minulosti bolo pre veľa iriem z rôznych príčin, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti, presun iremného IT workloadu do cloudu nepredstaviteľný, nehovoriac o rýchlosti a rozsahu, v akom tento proces v súčasnosti prebieha. Mnohé irmy však narazili na limity tradičnej IT podpory. Tradičnými metódami biznisu nedokážu účinne konkurovať novým agilným, a teda aj dravým irmám. Typické príklady sú Uber, rezervácia ubytovania cez portály typu booking.com amnohé ďalšie. Pre takéto irmy je jediným východiskom digitálna transformácia. IT sa v podnikovom prostredí významne menia a vďaka nim je v súčasnosti každá irma a organizácia de facto technologická bez ohľadu na predmet podnikania a bez ohľadu na to, či má alebo nemá IT oddelenie. V súčasnosti prebieha transformácia IT smerom od tradičných modelov do cloudu alebo hybridného prostredia. Dôraz sa kladie aj na takzvanú tretiu platformu. Takto IDC označuje cloud-ready technológie.

 

 

Virualizácia Red Hat obsahuje plnú podporu


Iveta Babulenková, obchodná riaditeľka pre SK/CZ Red Hat, zdôraznila, že open source model v porovnaní s komerčnými modelmi vývoja a distribúcie softvéru umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. IT prostredie musí byť lexibilné a agilné. Takéto možnosti poskytuje napríklad hybridný cloud. Veľmi dôležitú pridanú hodnotu predstavujú komunity vývojárov a špecialistov IT podpory, ktoré sa starajú o Linux, Apache, virtualizačné projekty typu oVirt a ďalšie vlajkové technológie. Väčšina open source produktov a v poslednom čase aj niektorých služieb sa rozdeľuje na dve vetvy. Pre vetvu Enterprise poskytuje Red- Hat úplnú podporu a záruky v plnom rozsahu. Pridaná hodnota je predaj predplatného SLA, teda množiny služieb. Druhá, komunitná vetva je bez záruk a podpora sa poskytuje v rámci komunity. Dobrý príklad je už spomínaná virtualizačná platforma oVirt. V komunitnej verzii nie je žiadna podpora ani garancia. Naproti tomu virtualizácia Red Hat obsahuje plnú podporu. Rovnaké pravidlá platia pre komunitnú licenciu Fedora Linux bez podpory verzus Red Hat Enterprise Linux, kde Red Hat garantuje podporu v rámci dohodnutého objemu SLA. Takže zákazník si môže vybrať, či „riskne“ produkt bez podpory, za ktorý nemusí nič platiť, alebo si vyberie podporovanú podnikovú verziu.

Veracomp Vás má rád

A preto si nenechajte ujsť vychytávky,
ktoré pre vás pripravujeme každý mesiac.

Naši partneri o nás