Novinky

Predikcie v IT svete

Aký je odhad vývoja v IT svete? Čo môžeme očakávať a na čo sa pripraviť? Ako vyzerajú najbližšie predpovede? Viac sa môžete dočítať v našom nasledujúcom článku.

 

Rýchly trhový rast v cloudovom priestore

 

Po zavedení infraštruktúry cloud computingu sa očakáva rýchly nárast na trhu v oblasti cloudovej bezpečnosti. Inštitúcia IDC Research predpovedá, že výdavky na celosvetové služby verejného cloudu dosiahnu v roku 2018 sumu 160 miliárd dolárov a že do roku 2020 bude viac ako 90 % podnikov využívať viaceré cloudové služby a platformy. Inštitúcia Gartner Research odhaduje, že bezpečnostné riešenia a riešenia správy v súvislosti s IaaS a SaaS stúpnu v uvedenom období na 11 miliárd dolárov.

(Zdroj: Prognóza rastu výdavkov, IDC, Magický kvadrant pre firewally podnikových sietí, Gartner)

 

Zvýšená prevádzka vnútri sietí

 

Ako sa budú miestne prostredia ďalej vyvíjať a meniť na privátne cloudy, toky sieťovej prevádzky sa budú postupne presúvať z tradičného smeru sever – juh na smer východ – západ. Do roku 2021 bude až 86 % celkovej prevádzky z dátových centrál v smere východ – západ namiesto smeru sever – juh. Náležitá kontrola všetkej prevádzky typu „east – west“ vykonávaná s cieľom zaistenia náležitej segmentácie záťaží poľahky rozšíri súčasný trh pre bezpečnosť dátových centrál v smere sever – juh až štvornásobne.

(Zdroj: Globálny cloudový index Cisco, 1. 2. 2018)

 

Rozmach zariadení IoT

 

Predpokladá sa nárast IoT zariadení. S jeho prudkým vzostupom v podnikových sieťach nebola odpoveď na otázku, čo sa nachádza v sieti, nikdy ťažšia či dôležitejšia. IoT zariadenia sú prirodzene nezabezpečené, preto je potrebná ich identifikácia a segmentácia, aby nedochádzalo k infekcii v smere východ – západ.

 

 

Rýchlo sa vyvíjajúce prostredie hrozieb preniká k zraniteľným koncovým bodom

 

Podľa spoločnosti Gartner do roku 2021 bude pokračovať trend, že 99 % využitých zraniteľností už bolo profesionálom v oblasti bezpečnosti a IT známych najmenej 1 rok. Udržiavanie hygieny koncových bodov je čím ďalej, tým náročnejšie. V dôsledku rozdelenia funkcií tímy pre sieťovú bezpečnosť obvykle nemajú veľkú kontrolu nad „záplatovaním“ a majú len malú kontrolu nad voľnosťou konania pri koncovom používaní. Zároveň sa však IT musí stretávať s únikmi z narušených koncových bodov.

(Zdroj: Greg Young, Ako reagovať na prostredie hrozieb v roku 2018, Gartner, 28. 11. 2017)

 

Nedostatok kvalifikovaného personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Organizácie sú do budúcna vystavené rastúcej potrebe skúseného personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale narážajú na neustále sa zmenšujúcu globálnu ponuku potrebných zdrojov. Najnovšie správy uvádzajú, že v celosvetovom meradle je neobsadených vyše 1 milióna voľných pracovných miest. Mnohé organizácie sa buď usilujú o outsourcing NOC a SOC, alebo vyhľadávajú lepšie riešenia, ktoré dokážu udržať krok s neustále sa vyvíjajúcim prostredím hrozieb.

 

V roku 2019 stúpnu škody spôsobené ransomvérom

 

Predpovedalo sa, že globálne škody z ransomvéru prekročia v roku 2017 sumu 5 miliárd dolárov – na porovnanie v roku 2015 to bolo len 325 miliónov dolárov. To je 15-násobný nárast len za obdobie dvoch rokov a budúcnosť bude ešte horšia. Predpokladá sa, že do roku 2019 škody stúpnu na 11,5 miliárd dolárov, pričom sa očakáva, že každých 14 sekúnd padne za obeť ransomvéru jeden podnik.

(Zdroj: Steve Morgan, „5 najdôležitejších faktov, čísel a štatistík v oblasti kybernetickej bezpečnosti za rok 2018“, CSO, 23. 1. 2018)

Veracomp Vás má rád

A preto si nenechajte ujsť vychytávky,
ktoré pre vás pripravujeme každý mesiac.

Ďalšie články

RSS

Naši partneri o nás