Média a my

Zákon o kybernetickej bezpečnosti už potrápil veľa firiem. Za jeho nedodržanie hrozí značná pokuta

Koncom júna sa v Bratislave konala Konferencia o zákone o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom bola celková analýza zákona, odporúčania, ako naplniť jeho požiadavky, nové riešenia a ďalšie vymedzenia aktuálnych problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Téme sa venoval najmä Ervín Šimko z Odboru kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ale aj predstavitelia spoločností ako Fortinet, CyberArk, LOGmanager či Fidelis, ktorí hovorili o možných riešeniach.
Zákon o kybernetickej bezpečnosti nadobudol účinnosť už 1. apríla minulého roka. Upravuje organizáciu, pôsobnosť a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ustanovuje aj minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
„Treba zdôrazniť, že sem spadajú nielen základné oznamovacie povinnosti, ale aj povinnosti riešiť kybernetické bezpečnostné incidenty a spolupracovať s príslušnými orgánmi pri ich riešení. Nedodržanie môže viesť k uloženiu značných pokút,“uvádza Ervín Šimko, z Odboru kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
V prípade nedodržania požiadaviek a následného porušenia povinností, ktoré ustanovuje zákon, môže NBÚ udeliť sankcie jednotlivým prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby až do výšky 300-tisíc eur.
 
 
 
Viac informácii sa dočítate na www.strategie.hnonline.sk.

Veracomp Vás má rád

A preto si nenechajte ujsť vychytávky,
ktoré pre vás pripravujeme každý mesiac.

Naši partneri o nás