Produkty

ObserveIT

ObserveIT Insider Threat Software

ObserveIT je globálnym lídrom v oblasti riadenia vnútorných hrozieb (Insider Threat Management). ObserveIT pomáha viac ako 1200 zákazníkom po celom svete odhaliť vnútorné hrozby a zamedziť tak stratám dát.

Ocenený softvér ObserveIT pre riešenie vnútorných hrozieb spája súčasný najlepší monitoring správania a práce užívateľov, pokročilé analýzy správania užívateľov, nástroje k presadzovaniu bezpečnostných krokov a videonahrávky slúžiace ako nevyvrátiteľné súdne dôkazy.

Software ObserveIT, ktorý je založený na prístupe „agent-based”, sa nainštaluje za niekoľko minút a zaručuje viditeľnosť a prevenciu vnútorných hrozieb pridaním behaviorálnych súvislostí, ktoré nie je možné okamžite vysledovať zo súborov protokolov a zastavením zákerných či nedbalých aktivít, ktoré by mohli firmu ohroziť.

ObserveIT

Zameranie produktov

  • Bezpečnosť it

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Naši partneri o nás