Produkty

LOGManager

V dnešnom pretechnizovanom svete sú informácie rozhodujúcim zdrojom, umožňujú správne rozhodnutie v správny čas. V protiklade s týmto konštatovaním je fakt, že informácie sú distribuované v najrôznejších zariadeniach a softvéroch od rôznych výrobcov, nie vždy v ľahko pochopiteľných formátoch a s odlišnou dostupnosťou. Zjednocovanie informácií z viacerých zdrojov, ich preloženie do ľahko pochopiteľného formátu, nastavenie pevných pravidiel zaobchádzania s týmito informáciami a ich nespochybniteľné ukladanie sú preto predpokladom pre efektivitu bezpečnostných a operačných činností každej organizácie. Ak sa k tomu pripojí aj prehľadná interpretácia týchto informácií v kompaktnom a výkonnom nástroji, firma získa nástroj na realizáciu správnych rozhodnutí. Týmto nástrojom je LOGmanager. 

Čo vyrieši LOGmanager?

 • jednotné úložisko logov pre celú organizáciu alebo dátové centrum
 • podporu rýchleho riešenia kritického IT incidentu
 • špeciálnu a optimalizovanú podporu zberu logov z prostredia Windows
 • SIEM — zber logov korelácie udalostí (correlation)
 • vytváranie výstrah (alerting)
 • reporting analýzu udalostí/incidentov
 • požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Kľúčové vlastnosti

 • nástroj SIEM LOGmanagement
 • centrálny prehľad s grafickou prezentáciou
 • intuitívne a rýchle vyhľadávanie
 • korelácia udalostí
 • zjednocovanie formátu logov
 • dlhodobé ukladanie
 • zachovanie logov na predloženie organizáciám zaoberajúcim sa  bezpečnosťou CESNET CERST a CIRST alebo Polícii SR
 • zber logov na riešenie prevádzkových problémov a bezpečnostných incidentov > Uloženie logov zo všetkých sieťových a bezpečnostných zariadení, serverov, staníc
 • predchádzanie straty kritických dát
 • overenie prijatia záznamu do úložiska (pokiaľ to podporuje odosielajúce zariadenie)  
 • overenie identity zdroje záznamov, aby sa nemohol záznam sfalšovať (pokiaľ to podporuje odosielajúce zariadenie)  
 • nie je licencovaný na počet zariadení, ani a počet prijatých udalostí za
 • podpora clusteru v základnom balíčku
LOGManager

Zameranie produktov

 • Bezpečnosť it
 • Siete a infraštruktúra

LOGmanager certifikační technické školení

28. január 2020, 09:00 - 29. január 2020, 17:00
Praha CZ

Pre technikov

Nikde sme vás nevideli :-(. Sledujte náš kalendár a neunikne Vám žiadna dalšia akcia.

Obchodný kontakt

Naši partneri o nás