Produkty

Trend Micro

Trend Micro sa vyznačuje svojím zameraním na detekciu a ochranu proti hrozbám, ktoré ešte neboli odhalené alebo boli odhalené v raných štádiách – zero-day initiative. Výrobca „vykupuje“ zraniteľnosti zo sveta, a tým sa stáva najväčším prispievateľom a ohlasovateľom zraniteľností na svete.

Jeho jedinečný systém „virtual patching“ umožňuje ochrániť koncové systémy pred zero-day útokmi, pokým nie je publikovaná oficiálna záplata, čo trvá v priemere 1 – 3 mesiace. Komplexný pohľad na ochranu IT umožňuje detekciu a kontrolu hrozieb z jedného bodu a manažmentu.

Trend Micro je jedinečný aj v detekcii hrozieb na koncových staniciach, kde používa pokročilé techniky sandboxingu, machine learning, DLP, kontroly registrov a operačnej pamäte koncového zariadenia, ako aj logovanie udalostí a zisťovanie súladu so štandardmi prostredníctvom jedného klienta. Tipping Point IPS systém je jeden z najpoužívanejších a technologicky najlepších IPS systémov na trhu. Podpora širokej škály signatúr, ako aj jedinečná architektúra vytvárajú z Tipping Pointu bezkonkurenčný a robustný systém detekcie hrozieb v IT. 

 

Unikátne metódy detekcie hrozieb (Deep Security-XGen) a zraniteľností, ako aj ich prevencia:

- Deep Discovery Analyzer – sieťový Sandbox s možnosťou lokalizácie a personalizácie.

- Deep Discovery Inspector – sieťová sonda pripojená prostredníctvom mirror/SPAN portu.

- Deep Discovery Email Inspector – ochrana pred hrozbami prostredníctvom e-mailu.

- Tipping Point – líder v oblasti Intrusion Prevention System (IPS). 

- Deep security – ochrana storage, serverov, cloudu, virtuálnych desktopov a hybridného IT.

- ServerProtect For Storage – ochrana storage riešení.

- Safe Lock – ochrana pred spustením škodlivých kódov bez vplyvu na výkon. Vhodné aj pre „legacy“ systémy, ako je SCADA.

- Cloud App Security – ochrana public cloud aplikácií.

- Web IWSVA – Web Security Virtual Appliance.

- Endpoin Security APEX ONE – ucelené a jednotné riešenie ochrany koncových staníc prostredníctvom jedného klienta, ktorý obsahuje: security for Mac, encryption, DLP (Data Leak Prevention), virtual Patching, application control, endpoint senzor, log Inspector

- Mobile Security a MDM

Trend Micro

Zameranie produktov

  • Bezpečnosť it

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Obchodný kontakt

Naši partneri o nás