Produkty

Proofpoint

Proofpoint je popredným poskytovateľom next-generation bezpečnostných riešení, ktoré chráni organizácie pred pokročilými hrozbami a útokmi na emaily, mobilné aplikácie a sociálne siete. Medzi základné oblasti jeho riešení patrí: - ochrana proti pokročilým hrozbám; - ochrana emailové komunikácie; - ochrana informácii; - ochrana užívateľa. Viacero rokov pôsobí ako líder v Gartner's Magic Quadrant v oblasti Secure Email Gateway a Enterprise Information Archiving.
 
Proofpoint Security Awareness Training ( ex WOMBAT SECURITY)

Cieľom tejto e – learningovej platformy je zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti a zmena správania vašich zamestancov v tejto oblasti. Tento nástroj simuluje kybernetické útoky na užívateľov, disponuje veľkým počtom interaktívnych vzdelávacích modulov, testov, kompletného reportingu a analytiky a to aj v slovenskom jazyku.


Jej aplikácia dosahuje až 90% zníženie počtu bezpečnostných incidentov a výrazné zredukovanie nákladov na ich odstránenie. Už piaty rok si táto spoločnosť drží miesto lídra v Gartner's Magic Quadrant – v oblasti computer – based learning.

Proofpoint

Zameranie produktov

  • Bezpečnosť it

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Obchodný kontakt

Naši partneri o nás