Produkty

Nozomi Networks

RIEŠITE NASLEDOVNÉ PROBLÉMY:  

- neviete ako čo najlepšie zabezpečiť sieť SCADA systémov akými sú stroje s malým výpočtovým výkonom ako: Programmable Logic Controllers (PLCs) alebo Remote Terminal Units (RTUs) - ventily, čerpadlá, motory a iné. 

- nemáte prehľad aké bezpečnostné hrozby sa vyskytujú v sieti so SCADA systémami 

- neefektívne a pomalšie sa bránite proti bezpečnostným hrozbám v sieti systémov SCADA   

 

POMÔŽE VÁM RIEŠENIE 

SCADAguardian nasadzuje inovatívnu technológiu pre monitorovanie a hodnotenie priemyselných riadiacich systémov zariadenie (fyzické alebo virtuálne). To sa pasívne pripojí do priemyselnej siete bez narušenia prevádzky.  Sleduje celú prevádzku v rámci kontrolných a procesných sietí, analyzuje ju na všetkých úrovniach vrstiev OSI. Využíva techniky umelej inteligencie a strojového učenia na vytvorenie podrobných profilov správania pre každé zariadenie podľa stavu, aby rýchlo zistili kritické hodnoty. Poskytuje najlepšiu vizualizáciu siete vo svojej triede, správu prvkov, detekciu anomálií ICS, hodnotenie zraniteľnosti, ako aj dashboardy a reporty.  SCADAguardian zariadenie musí byť zapojené do SPAN/Mirror portu sieťového zariadenia.  

 

ZAMERAJTE SA NA JEDINEČNOSŤ 

Získajte kompletné pasívne riešenia zraniteľností a hrozieb v priemyselných systémoch SCADA. Je ho možné pripojiť a integrovať na aktívne prvky akými sú firewally. SCADAguardian podporuje množstvo integrácií so systémami: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softvérom, firewallmi a NAC (Network Access Control). Riešenie je výnimočné svojou automatizáciou zisťovania nových profilov v sieti pomocou prístupu machine learning a prehľadnou vizualizáciou siete. 

Nozomi Networks

Zameranie produktov

  • Bezpečnosť it

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Obchodný kontakt

Naši partneri o nás