Produkty

Fidelis

Fidelis Cybersecurity je celosvetový technologický líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä v kategórii ADR (Automated Detection and Response) a ochrany pred útokmi typu APT (Advanced Persistent Threat). Platforma Fidelis Elevate je veľmi efektívny nástroj na vyšetrovanie kybernetických incidentov a svojimi úplne unikátnymi funkcionalitami pomáha Cirta/CERT špecialistom a expertom z bezpečnostných tímov v SOC centrách výrazným spôsobom zvýšiť ich efektivitu a produktivitu pri detekcii, vyšetrovaní a reakcii na bezpečnostné udalosti.  

Platforma Fidelis Elevate sa skladá z troch úplne samostatne fungujúcich celkov – Fidelis Network, Fidelis Endpoint a Fidelis Deception, ktoré sú plne integrované do platformy s jednotným užívateľským rozhraním. Tieto celky ponúkajú hlbokú vizibilitu na sieti aj na koncových bodoch (stanice aj servery) a rad preventívnych a detekčných mechanizmov na ochranu – ako pred škodlivým obsahom prichádzajúcej prevádzky z internetu (NextGen IDS/IPS funkcionalita), tak aj pred krádežou senzitívnych dát z internej IT infraštruktúry (DLP funkcionalita).  

Fidelis ponúka úplne autonómne riešenie novej generácie, ktorého implementácia je otázkou dní a prvé relevantné výsledky má zákazník k dispozícii prakticky okamžite. Fidelis Elevate tvorí základnú technológiu pre efektívne bezpečnostné oddelenie alebo centrá SOC a spolu s kvalitným NextGen FW a log manažmentom alebo SIEM riešením pokrýva dostatočný tzv. Security Stack, teda súbor technológií vhodných na účinné zabezpečenie IT infraštruktúry.  

Ďalšie informácie:  www.fidelissecurity.com 

Fidelis

Zameranie produktov

  • Bezpečnosť it

V kalendáři nejsou aktuálně dostupné žádné akce...

Obchodný kontakt

Naši partneri o nás