Webinár: Ako identifikovať a blokovať vnútorné kybernetické hrozby

Cloud a mobilita riešenia podnietili distribúciu pracovnej sily von z organizácie a kybernetická bezpečnosť sa tak zamerala predovšetkým na vonkajšie a anonymné hrozby. Moderná kybernetická bezpečnosť by však mala zahŕňať a počítať taktiež s užívateľmi, dátami a hrozbami vnútri organizácie. Proofpoint's ObserveIT Insider Threat Management pomáha organizácie chrániť aj v tomto smere - pred stratou dát aj dobrej povesti značky.
pozvanka_observeit_1200x628-SK

Zaregistrujte sa a získajte prístup k záznamu z webinára:

X